Informace
Pro zájemce o služby
Jednání se zájemcem o službu:
Co musíte udělat, pokud máte zájem o sociální službu v Denním centru Beránek:
Pro zájemce o práci
Pracovní pozice v Chráněné dílně:
Pracovní pozice v Denním centru:
Evidence uchazečů o práci:
Osobní dotazník si můžete stáhnout zde
Pro sponzory
Formy dárcovství:
Pro dobrovolníky
Chcete se stát dobrovolníkem?

Dobrovolnictví patří ve světě k běžné součásti života společnosti. Dobrovolnictví neznamená jen pomoc těm, kteří to potřebují. Můžete tím obohatit i sami sebe. Získáte nové zkušenosti, uspokojení z toho, že můžete své dovednosti a schopnosti uplatnit tam, kde je pomoci zapotřebí.
Jakým způsobem můžete nabídnout svoji pomoc?

Kontakt:

Věra Fialová, vedoucí denního centra
Tel: 790 215 074 nebo 490 504 007
E-mail: fialova@malyprinc.net


Dotazník pro dobrovolníky si můžete stáhnout zde