O Nás
Vznik
Občanské sdružení "Malý princ" agentura pro komplexní péči o zdravotně postižené vzniklo v roce 2004. V regionu chybělo denní zařízení pro děti a mládež s mentálním a zdravotním handicapem. Na základě podnětu rodičů byla v měsíci dubnu v roce 2006 zahájena činnost v Denním centru Beránek. Souběžně zahájilo svoji činnost i denní zařízení pro seniory. Toto zařízení bylo nuceno ukončit svoji činnost koncem roku 2006, neboť ani jednomu zařízení nebyla poskytnuta dotace na činnost v roce 2007. Denního centrum Beránek finančně podpořil Krajský úřad Královehradeckého kraje a Město Úpice, a proto mohlo dále pokračovat v provozu. Služeb denního centra v roce 2006 využívali zpočátku 4 uživatelé a v roce 2007 jich bylo 9 z Úpice a blízkého okolí. Dalším účelovým zařízením sdružení je od roku 2006 chráněná dílna, kde jsou zaměstnávány především osoby se zdravotním postižením.
Chráněná dílna
V lednu 2006 byla ve spolupráci s Úřadem práce v Trutnově zahájena činnost v chráněných dílnách, v nichž nacházejí uplatnění občané se zdravotním postižením. Pracovní náplní zaměstnanců chráněné dílny je zpracování zbytkového materiálu ze společnosti JUTA a.s. a skládání tkaných a netkaných textilií. Při otevření první dílny byla zřízena čtyři pracovní místa. V současné době je počet pracovníků v dílnách několikanásobně vyšší. Od 1.10. 2010 přešlo toto zařízení pod firmu LOTRANDO s.r.o.
Denní centrum
Denní centrum Beránek poskytuje ambulantní sociální služby dětem a mládeži ve věku 7 - 64 let. Uživateli jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Jsou zde poskytovány sociální služby stanovené zákonem 108/2006 Sb. Základní činnosti jsou rozšířeny o:
Kapacita zařízení: 10 osob
Provozní doba: Po - Pá, 8,00 - 16,00 hod
Sídlo: Národní 479, 542 32 Úpice
Kontakt: Věra Fialová
  Tel: 790 215 074, 490 504 007
E-mail: fialova@malyprinc.net