Sociální služby
Základní služby
Poskytujeme sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 - 64 let.
Základní činnosti: