Spolupracující organizace
Seznam organizací
Podnikatelský záměr firmy LOTRANDO s.r.o. a spolupracujících organizací
Záměrem je vytvořit sdružení místních firem a podnikatelů za účelem vytvoření sociální firmy a tím vytvořit a vylepšit zázemí k poskytování sociálních služeb, které by doplnily a navazovaly na již zavedené služby v celé oblasti Jestřebích hor na bázi sociálního podnikání. Tato forma činnosti nabízí vytvoření dalších potřebných pracovních míst pro obyvatelé Úpice a okolí, při akceptaci demografického vývoje. Výrazně zvýšit zajištění důstojného vyžití seniorů a handicapovaných občanů a s ohledem na turisticky zajímavé umístění Úpice vylepšit i cestovní ruch zaměřený na dříve narozené. Úpické historické a kulturní osobnosti, památná architektura vybraných staveb, Historická naučná stezka, využití obrovského potencionálu Hvězdárny v Úpici spolu s divadelním ochotnickým zázemím úzce spojená se ZUŠ A. M. Buxton a galerií J. W. Mezerové v městském muzeu. Nenáročná dostupnost poutního místa Malé Svatoňovice, Jestřebích hor, ZOO Dvůr Králové n/L., Teplických a Adršpašských skal, Ratibořického údolí, Vízmburku, Orlických hor a Krkonoš, Náchoda, Broumovského výběžku a dalších.
Celý dokument si můžete stáhnout zde